Klachtenregeling

In het geval u als ouder of oudercommissie een klacht heeft over de geboden diensten van onze psz is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld. Als wij weten wat er leeft bij ouders, kunnen wij daarop inspelen. Wij staan open voor al uw opmerkingen, vragen of klachten. Wij stellen het dan ook op prijs, dat u als ouder uw klacht in eerste instantie bij de betrokken leidster neer legt, omdat in de meeste gevallen de klacht door de direct betrokkenen kan worden opgelost. Wij nemen dan ook elke klacht serieus. Zijn ouders of oudercommissie niet tevreden dan kunnen zij gebruik maken van een externe klachtenregeling.


Ouders en oudercommissie van Psz ’t Zwanenest kunnen hun klacht per 01-01-2016 indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De klacht moet dan betrekking hebben op de werkwijze van de Psz of de gedragingen van de leidsters, waarbij het gaat om persoonlijk nadeel voor de ouder of het kind. De Geschillencommissie is te bereiken via https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten

Adres

Psz 't Zwanenest

gevestigd in MFC het Dorpshuis

Middelzand 3508

1788 ES Julianadorp

Telefoon

Vivianne: 06-81684539


Tanja: 06-40630838

Email

info@peuterspeelzaalzwanenest.nl

Kvk

52658090

Bank

NL 47 RABO 0322982146