Peuterspeelzaal ‘t Zwanenest

 

Nieuwsbrief oktober 2020

De herfst is begonnen... Een gezellige periode. Op de zaal hangen al weer een heleboel leuke herfstknutsels. 

Buiten regent het wat meer. We hopen nog steeds zoveel mogelijk buiten te spelen met de kinderen. Wanneer dit een keer niet mogelijk is zullen we binnen een andere activiteit doen. Wanneer uw kind op regenlaarzen naar de zaal komt mogen deze in de gang onder de kapstok gezet worden. Wel is het de bedoeling dat u dan voor in de zaal andere schoenen of slofjes mee geeft.


Vorige week is de GGD bij ons langs geweest voor een onaangekondigde jaarlijkse inspectie. De toezichthouder van de GGD was zeer tevreden. Eerdaags zullen wij het nieuwe inspectierapport op onze website zetten.


OUDERCOMMISSIE 

Eind september is de oudercommissie weer samen gekomen om te vergaderen. In deze vergadering zijn onze beleidsplannen door genomen. De volgende vergadering zal zo ongeveer half december weer plaats vinden. Wanneer u punten, tips of ideeën heeft die u graag besproken wilt hebben kunt u dit aan ons of aan één van de OC-leden doorgeven. De huidige OC-leden zijn: Van de maandag-donderdag groep; Esmeralda (moeder van Lieke) en van de dinsdag-vrijdag groep; Eldrid (moeder van Fenne) en Chantal (moeder van Indy).

Het zou heel fijn zijn als er nog 1 nieuwe lid bij komen groep. Dus vindt u het als ouder leuk om betrokken te zijn bij de peuterspeelzaal en heeft u tijd om in ieder geval 4 keer per jaar een vergadering bij te wonen dan kunt u zich bij één van bovenstaande OC-leden of bij ons melden. 


KOFFIEOCHTEND 

De koffie ochtenden kunnen voorlopig nog steeds niet doorgaan.  Wanneer dit wel weer mogelijk is zullen wij u dit laten weten en de datum weer in de nieuwsbrief vermelden.


KIEKEBOEK

Na de herfstvakantie lenen we alle kinderen weer een nieuw kiekeboek uit.  Zou u de kiekeboeken die nog thuis liggen, deze week bij ons in willen leveren?

Even voor de nieuwe kinderen en ouders; Kiekeboek is een initiatief vanuit de bibliotheek in samenwerking met ons om het voorlezen thuis op een leuke manier te stimuleren. Uw kind krijgt het boek mee in een oranje kiekenboek-tas. Deze blijft eigendom van de peuterspeelzaal.  Het boek dat u mee krijgt mag u ongeveer 2 weken lenen. Achterop het boek staan ook leuk tips enzovoorts omtrent het verhaal. Na ongeveer 2 weken kunt u het ruilen voor een ander kiekeboek uit de zaal. Wanneer er geen nieuw boek wordt uitgekozen is het de bedoeling dat de tas op de peuterspeelzaal blijft. Mochten er nog vragen zijn kunt u gerust even bij ons komen.


JASSEN, TASSEN

Wij willen u vragen om de naam van uw zoon/dochter op de buitenkant van de schooltas te zetten zodat wij gemakkelijk de tas van uw kind kunnen herkennen. Tevens willen wij ook graag dat de naam van uw kind in de jas gezet wordt. Alvast bedankt!


VERJAARDAG EN TRAKTEREN

Als een kind jarig is vieren wij samen feest. Er mag getrakteerd worden en de ouder(s)/ Verzorger(s) mogen hier normaal gesproken bij zijn. Met alle corona maatregelen hebben wij hier passende maatregelen bij om het feestje toch door te kunnen laten gaan;

* Er mag 1 ouder aanwezig zijn bij de viering.

* Deze ouder houdt de 1,5 meter regel in acht.

* De ouder wast na binnenkomst eerst de handen.

* Iets lekkers trakteren mag, maar i.v.m. de hygiëne wel voorverpakt (kant en klaar uit de winkel) en niet zelf klaar gemaakt. Dit om eventuele besmetting te voorkomen.

We hopen dat er op deze manier toch gezellig feest gevierd kan worden.


SINT MAARTEN

Op 11 november is het Sint Maarten. We zullen eind oktober beginnen met het knutselen van een lampionnetje. Deze worden op 9 en 10 november mee naar huis gegeven.


SCHOOLFOTOGRAAF 

Op woensdag 18 november komt de schoolfotograaf weer bij ons langs. U heeft inmiddels het toestemmingsformulier van ons ontvangen en de meeste ouder(s)/verzorger(s) hebben deze ook al ondertekend.

Eerdaags ontvangt u van ons een rooster met tijdsblokken waar alle kinderen worden ingedeeld.

I.v.m. de corona maatregelen verwachten wij u op de foto ochtend met uw kind(eren) in de kantine van het Dorpshuis (in hetzelfde pand als de peuterspeelzaal) zodat alle ouders de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Tijdens het wachten kunt u eventueel een kopje koffie of thee kopen in het dorpshuis.


BHV EN EHBO AAN KINDEREN

Op 23 september j.l. hebben Tanja en Vivianne weer de herhalingscursus BHV+AED gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Op 1 december 2020 zullen zij ook weer de herhalingscursus EHBO aan Kinderen van het oranje kruis volgen.


BELANGRIJKE DATA 

Zet deze vast in uw agenda!


* Herfstvakantie 10 okt. t/m 18 okt. 2020, wij zij dan gesloten.

* Na de herfstvakantie een nieuwe kiekeboek mee naar huis.

*9 en 10 november 2020 lampionnen mee naar huis.

* 18 november, schoolfotograaf.